627 67 41 54

Dilluns a divendres de 9.00 a 20.00

La psicologia infantil se centra en l'estudi del desenvolupament, el comportament i les emocions dels nens i adolescents des del seu naixement fins a l'edat adulta primerenca.

Els psicòlegs infantils treballen amb nens i nenes per a ajudar-los a superar problemes emocionals, socials o conductuals, i també ajuden els pares a entendre i manejar el comportament dels seus fills.

Entre els temes d'estudi en psicologia infantil s'inclouen el desenvolupament cognitiu, emocional i social, l'aprenentatge i la memòria, el llenguatge i la comunicació, la formació de la personalitat, la psicopatologia infantil, la teràpia infantil, i l'educació i la cura infantil.

La psicologia infantil és una disciplina important perquè ajuda a entendre com els nens pensen, senten i es comporten en diferents etapes del seu desenvolupament, la qual cosa pot ser útil per a guiar el seu creixement i desenvolupament saludable.

La Clínica Psicològica UB compta amb professionals especialitzats en l'atenció psicològica a nens i adolescents.

 

Existeixen diversos trastorns psicològics que es relacionen amb la infància, alguns d'ells són:

Trastorns del neurodesenvolupament: Aquests trastorns afecten el desenvolupament del cervell i del sistema nerviós i es manifesten durant la infància o en la primera infància. Exemples inclouen el trastorn de l'espectre autista, el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH), i el trastorn del llenguatge.

Trastorns d'ansietat: Els trastorns d'ansietat en la infància inclouen el  trastorn d'ansietat per separació, el trastorn obsessivocompulsiu, i el trastorn d'ansietat generalitzada. Els nens poden experimentar por excessiva, preocupació i angoixa en situacions que no representen una  amenaça real.

Trastorns de l'estat d'ànim: Els trastorns de l'estat d'ànim en la infància inclouen la depressió infantil i el trastorn bipolar. Els nens poden experimentar tristesa, desesperança, irritabilitat i canvis d'humor abruptes.

Trastorns del comportament: Els trastorns del comportament inclouen el trastorn negativista desafiador i el trastorn de conducta. Els nens poden mostrar comportaments desafiadors, agressius i antisocials.

 Trastorns d'alimentació: Els trastorns d'alimentació en la infància inclouen l'anorèxia i la bulímia nerviosa. Els nens poden mostrar una preocupació excessiva pel seu pes, imatge corporal i comportaments alimentaris restrictius.


És important destacar que els trastorns psicològics en la infància no sempre es presenten de manera clara o evident, i poden ser difícils de detectar. És important buscar ajuda professional si se sospita que un nen està experimentant problemes psicològics o emocionals.

Sol·licitar informació

Vols saber més?