627 67 41 54

Dilluns a divendres de 9.00 a 20.00

La Clínica Psicològica Universitat de Barcelona

Fa algunes dècades, diferents serveis nascuts en el si de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona oferien atenció a la població.

En els darrers anys la Universitat de Barcelona ha treballat en la creació d'un nou centre des del qual es pogués donar cabuda als serveis existents i a la creació de nous que donessin solució a la demanda de la societat en l'àmbit de la psicologia.

La Clínica Psicològica de la Universitat de Barcelona és un centre pioner en el món universitari, que vol ser de referència per a la salut psicològica de la ciutadania i per a la docència clínica.

A les unitats amb més història s'uneixen ara algunes de nova creació per a donar lloc a una àmplia cartera de serveis on podem trobar tractaments per a trastorns, programes de millora d'habilitats, i avaluacions i diagnòstics amb els seus respectius informes.

Dotada d'una missió docent, de recerca aplicada i amb retorn a la societat, els seus equips estan formats per professors, alumnes del màster de psicologia general sanitària i professionals de la psicologia.

La clínica també té un objectiu assistencial i, al marge de la comunitat universitària, és un centre obert a tota la ciutadania.

Serveis que s'adapten a les necessitats de les persones

La cartera de serveis de la Clínica Psicològica UB està dissenyada per donar servei a la societat.

Les necessitats actuals van més enllà del tractament de trastorns psicològics. La prevenció, la psicoeducació i la millora d'habilitats són algunes de les demandes de la societat actual. La Clínica Psicològica UB, a través dels seus professionals, busca donar resposta  a aquestes demandes des de la perspectiva d'allò que s'ha demostrat eficaç científicament.

Vols més informació?  Demana cita »