627 67 41 54

Dilluns a divendres de 9.00 a 20.00

La Clínica Psicològica Universitat de Barcelona

En els darrers anys la Universitat de Barcelona ha treballat en la creació d'un nou centre des del qual es pogués donar cabuda als serveis existents que ja existien i a la creació de nous que donessin solució a la demanda de la societat en l'àmbit de la psicologia.

La Clínica Psicològica de la Universitat de Barcelona és un centre pioner en el món universitari que vol ser de referència per a la salut psicològica de la ciutadania i per a la docència clínica.

Dotada d'una missió docent, de recerca aplicada i amb retorn a la societat, els seus equips estan formats per professors, alumnes dels màsters de psicologia i professionals de la psicologia.

La clínica també té un objectiu assistencial i, al marge de la comunitat universitària, és un centre obert a tota la ciutadania.

Recepció CPUB

Treballem en donar resposta a les necessitats de les persones

La cartera de serveis de la Clínica Psicològica UB està dissenyada per donar servei a la societat mentre es desenvolupa la recerca clínica, element clau en el disseny de les intervencions del futur.

Les necessitats actuals van més enllà del tractament de trastorns psicològics. La prevenció, la psicoeducació i la millora d'habilitats són algunes de les demandes de la societat actual a les que la Clínica Psicològica UB dona resposta.

La Clínica Psicològica UB, a través dels seus professionals, aborda totes  aquestes demandes, sempre amb l'aplicació d'allò que s'ha demostrat eficaç científicament.

Serveis en els que som referents

Actualment la Clínica Psicòlogica UB disposa de professionals d'alta experiència i qualificació en alguns camps de l'àmbit psicològic. 

Aquest know how es reflecteix en alguns serveis en els que som referents:

Ansietat, Depressió, Trastorns Adaptatius, Insomni, Estrès, Burn Out

Dependència Emocional

Addiccions comportamentals (joc, sexe, videojocs, xarxes socials, ...)

- Neuropsicologia

Dificultats lectores i Dislèxia

TEA en adults i infants

Nen UBinding
Vols més informació?  Demana cita »