627 67 41 54

Dilluns a divendres de 9.00 a 20.00

La Clínica Psicològica Universitat de Barcelona

Fa algunes dècades, diferents serveis nascuts en el si de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona han ofert atenció a la població.

En els darrers anys la Universitat de Barcelona ha treballat en la creació d'un nou centre des del qual es pogués donar cabuda alsserveis existents i a la creació de nous que donessin solució a la demanda de la societat en l'àmbit de la psicologia.

A les unitats amb més història s'uneixen ara algunes de nova creació per a donar lloc a una àmplia cartera de serveis on podem trobar tractaments per a trastorns, programes de millora d'habilitats, i avaluacions i diagnòstics amb els seus respectius informes.

 

La Clínica Psicològica de la Universitat de Barcelona és un centre pioner en el món universitari, que vol ser de referència per a la salut psicològica de la ciutadania i per a la docència clínica.

Dotada d'una missió docent, de recerca aplicada i amb retorn a la societat, els seus equips estan formats per professors, alumnes del màster de Psicologia Clínica i de la Salut i personal contractat.

La clínica també té un objectiu assistencial i, al marge de la comunitat universitària, es preveu poder arribar a més pacients, tant derivats d'altres centres com arribats per iniciativa pròpia, ja que es preveu integrar la clínica dins del sistema assistencial català.

Serveis que s'adapten a les necessitats de les persones

La cartera de serveis de la Clínica Psicològica UB está dissenyada per donar servei a la societat.

Les necessitats actuals van més enllà del tractament de trastorns psicològics. La prevenció, la psicoeducació i la millora d'habilitats son algunes de les demandes de la societat actual. La Clínica Psicològica UB, a través dels seus professionals, busca donar resposta  a aquestes demandes des de la perspectiva d'allò que s'ha demostrat eficaç científicament.

Vols més informació?  Demana cita »